OM NIKLAS SANDBERG 


Biträdande jurist Niklas Sandberg har avlagt affärsjuridisk magisterexamen på Linköpings universitet samt juristexamen på Uppsala universitet.


Han åtar sig främst uppdrag inom rättsområdena: allmän affärsjuridik, immaterialrätt, fastighets- och entreprenadrätt, humanjuridik, migrationsrätt samt arbetsrätt.


Mobil:  0760 - 679326

E-mail: niklas.sandberg@advokatthagestilus.se